Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Titul MBA?

Master of Business Administration je uznavaným profesním titulem. MBA program představuje postraguální vzdělání, které posluchačům přináší poznatky a nejnovější trendy z moderního a světového trhu.

Význam programu MBA?

Program MBA je náročná dlouhodobá forma manažerské přípravy. Poskytuje jak vyvážené teoretické vzdělávání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností (zejména řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace, co nejvíce se přitom využívají aktivní metody. Diplom o absolvování má značnou hodnotu na trhu práce.

Proč studovat MBA na Ekonomické fakultě a nezvolit levnou „online“ variantu?

Vzdělávání poskytuje vysokoškolská instituce s dlouholetou tradicí v oblasti manažerských disciplín.  Program je poskytován veřejnou vysokou školou, titul má tedy oporu v Zákoně o vysokých školách. S realizací programu MBA máme od roku 1999 dlouholetou zkušenost. Naši absolventi program dlouhodobě označují za zdroj spolehlivých a neocenitelných informací, které efektivně využívají ve své každodenní praxi. Klademe důraz na vstřícnost, podporu a příjemnou atmosféru založenou na důvěře. Spokojenost studentů je naší nejvyšší prioritou a její naplnění ověřujeme po ukončení každého modulu i na závěr celého studia. Ekonomická fakulta je od roku 2001 členem CAMBAS (Česká asociace MBA škol.  V roce 2006 obdržela Ekonomická fakulta v Ostravě jako celek osvědčení ISO 9001. Program MBA byl součástí procesu certifikace.

Co Vám můžeme nabídnout?

Naši absolventi program MBA označují za zdroj spolehlivých a neocenitelných informací, které efektivně využívají ve své každodenní praxi. Klademe důraz na vstřícnost, podporu a příjemnou atmosféru založenou na důvěře. Spokojenost studentů je naší nejvyšší prioritou a její naplnění ověřujeme po ukončení každého modulu i na závěr celého studia.

  • Vysoce kvalifikovaní pedagogové
  • Individuální přístup ke studentům
  • Špičkové studijní zázemí
  • Bohatou knihovnu
  • Dvacetiletou zkušenost s programem MBA