Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme vám studium nového programu MBA, který vznikl na základě našich dlouhodobých zkušeností v oblasti manažerského vzdělávání. Využijte možnosti získat nové znalosti a schopnosti a zvyšte si tak svou hodnotu na pracovním trhu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Během jednoho roku se vám díky kvalitnímu studiu otevřou nové obzory, prohloubíte si své dosavadní vědomosti a získáte tak komplexní pohled na management a řízení. Program MBA je prakticky zaměřený a vhodný pro střední a vyšší management, podnikatele, vedoucí pracovníky a pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit dosavadní znalosti a dovednosti v oblasti praxe.  Využijte nové impulsy pro osobní rozvoj, profesní růst i kvalitativní posun organizace, v níž působíte. Neváhejte  - studium MBA má prokazatelně pozitivní efekt na vaši kariéru.

Forma studia

prezenční  (příp. on-line výuka)

Jazyk výuky

čeština

Zahájení studia

17. 3. 2023

Výukové dny

pátek 14:00 – 20:00, sobota 9:00 – 16:00 (2x za měsíc)

Místo výuky

budova děkanátu EKF VŠB – TUO, Havlíčkovo nábřeží 38A, Ostrava

Podmínky přijetí

Ukončené VŠ vzdělání (lze udělit výjimku na základě délky manažerské praxe) a relevantní praxe na vedoucí nebo manažerské pozici min. 2 roky, uchazeči jsou přijímáni na základě zaslaného životopisu a osobního pohovoru.

Uchazeč je oprávněn zahájit studium po zaplacení první splátky.

Ukončení studia

Dosažení potřebného počtu kreditů a obhajoba disertační práce.

Doklad a titul

Osvědčení o absolvování mezinárodně uznávaného kurzu MBA v rámci celoživotního vzdělávání dle §60a Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a a profesní titul MBA.