Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Manažeři mají k dispozici množství dat. Jsou ale všechna data potřebná a co když pro vaše rozhodování potřebujete jiná? Naučíme Vás, jak shromážděná data třídit a jak si opatřit ty vstupy, které Vám chybí. Sběrem dat však manažerský proces nekončí. V současné době existuje mnoho sofistikovaných kvalitativních a kvantitativních metod, jejichž výstupy Vám umožní se podívat na business jinýma očima. Kompetenci, kterou v kursu získáte, Vám umožní dělat manažerská řešení na objektivní bázi a budete schopni svá rozhodnutí lépe komunikovat s okolím.

prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.

Jana Hančlová se věnuje výuce MBA již 8 let. Je profesorkou v oboru Systémové inženýrství a informatika a zabývá se výzkumnými metodami a jejich aplikacemi v praxi. Profiluje se v oblasti ekonometrického modelování, operačního výzkumu, zejména při hodnocení a analýze efektivnosti produkčních jednotek. Na Ekonomické fakultě VŠB - TUO působí již 34 let jako pedagog, výzkumný pracovník, ale působí i jako proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia.