Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Jste soutěživé typy? Pojďte si s námi vyzkoušet, jak dokážete propojit dovednosti z různých oblastí firemního managementu (marketing, řízení výroby, řízení kvality, řízení lidských zdrojů) a jak se vaše rozhodnutí mohou projevit na finanční situaci firmy. Během simulace se naučíte komplexnímu a systematickému přístupu k řešení rozhodovací situace a zlepšíte si i své prezentační a vyjednávací schopnosti, neboť hra se řeší v týmech.

doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA

absolvoval Vysokou školu ekonomickou, je absolventem NIMA A a NIMA B kursu, pořádaného Nizozemskou konzultační firmou SRM. Absolvent MBA studia na Nottingham Trent University ve Velké Británii. Zkušenosti s organizací a výukou v programu MBA poté získal  jako ředitel Brno Business School Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a jako validovaný   lektor mezinárodního manažerského studia Master of Business Administration (MBA) v modulech Strategic Marketing Management, Business Policy and Strategic Marketing a International Consultancy Project. Z titulu své funkce je také zakládajícím členem České asociace MBA škol CAMBAS a dlouholetým členem jejího vedení. Působil také jako externí examinátor Sheffield Hallam University z Velké Británie v programu MBA na MÚVS při ČVUT v Praze. Spolupracoval s EFMD – specializoval se na audit manažerských vzdělávacích programů a institucí. Řadu let působil jako lektor Českého institutu pro marketing v programu CIMA. Problematiku strategického marketingu přednášel také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Má praxi v oblasti marketingového poradenství, zejména v provádění marketingového auditu a analýz spokojenosti zákazníku. Řešitel řady mezinárodních grantů v oblasti marketingu.