Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul je zaměřen na problematiku nejnovějších poznatků o řízení lidských zdrojů v organizacích vedoucích k zajištění schopnosti organizace prostřednictvím lidí úspěšně plnit své vytyčené cíle. Jde o znalosti o nové roli personálních útvarů a personalistů, pohled na vývoj práce s lidskými zdroji, znalost jednotlivých personálních činností jako jsou např. získávání a výběr zaměstnanců, rozvoj a vzdělávání, jejich odměňování a motivace, hodnocení, řízení pracovního výkonu zaměstnanců či jejich vedení. Modul se věnuje i řízení talentů, využití kompetencí a kompetenčních modelů, týmů a týmové spolupráce či dalším aktuálním problematikám spadajícím do této oblasti, jakými jsou například specifika práce se zaměstnanci generací Y a Z, diversity a age management či HR controlling a reporting.

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.

Petr Rozehnal působí jako vedoucí Katedry aplikované informatiky na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Profesně se věnuje problematice efektivní aplikace informačních technologií do byznys procesů organizace. Ve výuce i v publikační činnosti se zabývá IT rámci pro oblast řízení informačních technologií ITIL, COBIT a uplatněním podnikové architektury. Je dlouholetým členem organizace ISACA ve statusu Academic Advocate. Působil jako řešitel nebo člen týmů v řadě projektů. Podílel se na analýzách v oblasti procesního řízení nebo jako konzultant implementace IT.