Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul je orientován na oblast řízení IT zdrojů v organizacích. Zabývá se správným pochopením role IT jako činitele, který představuje obrovský inovativní potenciál. Důraz je kladen na vzájemné souvislosti vybraných aspektů řízení IT v kontextu řízení celé firmy či instituce. Modul je rozdělen na dvě části - první diskutuje oblasti IT managementu a zaměřuje se na chápání role IT, představeny jsou užívané metodologie pro IT management. Druhá část je orientována na oblast Business Intelligence a pokročilé zdroje dat pro inovativní management moderních organizací.

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.

Petr Rozehnal působí jako vedoucí Katedry aplikované informatiky na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Profesně se věnuje problematice efektivní aplikace informačních technologií do byznys procesů organizace. Ve výuce i v publikační činnosti se zabývá IT rámci pro oblast řízení informačních technologií ITIL, COBIT a uplatněním podnikové architektury. Je dlouholetým členem organizace ISACA ve statusu Academic Advocate. Působil jako řešitel nebo člen týmů v řadě projektů. Podílel se na analýzách v oblasti procesního řízení nebo jako konzultant implementace IT.