Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem modulu Finanční analýza a oceňování je poskytnout posluchačům informace z vybraných oblastí finančního řízení a rozhodování podniků a institucí. Modul tematicky navazuje na modul Finanční management a rozšiřuje poznatky z financí. Modul je zaměřen na následující oblasti: přístupy a metody hodnocení finanční výkonnosti, metody analýzy odchylek, aplikace analýzy citlivosti, pojetí hodnotově orientovaného řízení a vazba na oceňování, metody oceňování finančních a reálných aktiv, metody oceňování podniku s důrazem na výnosové ocenění, možnosti aplikace metody ekonomické přidané hodnoty v oceňování, analýza finančních rizik. Součástí výuky budou příklady a případové studie, které poslouží k ověření získaných teoretických poznatků.

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová

Dana Dluhošová má dlouholeté pedagogické zkušenosti s výukou manažerů, řadu let působila jako vedoucí katedry financí na fakultě, dále jako děkanka a proděkanka fakulty. Po celý svůj profesní život se věnuje zejména problematice finančního řízení a rozhodování jak nefinančních, tak finančních institucí. Publikačně a výzkumně se zabývala problematikou finančních analýz, měření finanční výkonnosti, nákladů a kalkulací, oceňování podniku.