Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Strategie určuje rámec a způsob, jak dosáhnout toho, co je pro firmu důležité v závislosti na disponibilních zdrojích, kontextu prostředí a se zohledněním reakcí okolí (zákazníků, konkurence, obchodní sítě). V rámci tohoto modulu rozvineme Vaše strategické myšlení v interaktivních diskusích. Prostřednictvím případových studií posílíte svou dovednost analyzovat potřeby zákazníků a nákupní chování, porozumět chování konkurence, identifikovat zásadní posuny v podnikání a navrhnout strategický plán pro budování konkurenční pozice.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

Vojtěch Spáčil je děkanem Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Předtím působil dlouho dobu jako vedoucí katedry marketingu a obchodu. K oblastem jeho profesního zájmu patří problematika měření spokojenosti zákazníků a spotřebitelské angažovanosti. Jako projektový manažer a analytik realizoval více než 250 marketingových výzkumů pro společnosti jako například UNILEVER, Heineken, Arcelor Mittal, Walmark, České dráhy. Poskytuje rovněž marketingové poradenství. Je držitelem holandských marketingových certifikátů NIMA-A a NIMA-B. Absolvoval stáž u britské výzkumné agentury TN AGB v Londýně.