Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci modulu posluchači samostatně zpracovávají disertační práci MBA zaměřenou na konkrétní problém z praxe. Tuto práci na závěr obhajují před komisí. Disertační modul navazuje na modul Výzkumné metody v managementu a předchází mu zpracování návrhu práce. Posluchači nejprve společně získají informace o věcných a formálních požadavcích na závěrečnou práci a organizaci poslední etapy studia. Poté pod vedením přidělených školitelů individuálně zkoumají zvolené téma, přičemž systematicky aplikují poznatky načerpané v předchozích modulech. Posluchači využívají konzultací se svými školiteli a doporučené odborné literatury. Nalezené řešení problému mohou následně uplatnit na svém pracovišti či ve své profesi.

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.

Martin vyučuje manažery již 20 let. Je profesorem ekonomie se zaměřením na makroekonomii, metodologii a vývoj ekonomie, krátce pracoval též jako analytik v bankovním sektoru. Řadu let byl proděkanem fakulty, nyní působí v poradních orgánech Grantové agentury ČR a vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Je rovněž členem vedení CAMBAS – České asociace MBA škol. Má bohaté pedagogické a odborné zkušenosti z vysokých škol v Evropě a Asii.