Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul je zaměřen na problematiku nejnovějších poznatků o řízení lidských zdrojů v organizacích vedoucích k zajištění schopnosti organizace prostřednictvím lidí úspěšně plnit své vytyčené cíle. Jde o znalosti o nové roli personálních útvarů a personalistů, pohled na vývoj práce s lidskými zdroji, znalost jednotlivých personálních činností jako jsou např. získávání a výběr zaměstnanců, rozvoj a vzdělávání, jejich odměňování a motivace, hodnocení, řízení pracovního výkonu zaměstnanců či jejich vedení. Modul se věnuje i řízení talentů, využití kompetencí a kompetenčních modelů, týmů a týmové spolupráce či dalším aktuálním problematikám spadajícím do této oblasti, jakými jsou například specifika práce se zaměstnanci generací Y a Z, diversity a age management či HR controlling a reporting.

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.

Doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. působí jako vedoucí Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika řízení lidských zdrojů a managementu. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je docentkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů.