Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul právní a ekonomické aspekty podnikání je zaměřen na podstatné atributy podnikání ve čtyřech stěžejních oblastech. Tento modul slouží především k získání rozšířených znalostí v oblasti právního, ekonomického, daňového a účetního aspektu podnikání. Důraz je kladen na změny související s legislativou v oblasti podnikání a zejména na získání všeobecného rozhledu a znalostí podnikatelského prostředí tak, aby se usnadnila a zefektivnila mnohá obchodní jednání a pomůže ochránit před nástrahami a riziky současného podnikatelského prostředí. Na modulu se lektorky podílí renomovaní  pedagogové vysokých škol a experti z praxe.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M.

Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, LL.M. působí jako vedoucí Katedry podnikohospodářské na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. K oblastem jejího profesního zájmu patří problematika podnikové ekonomiky, zejména malých a středních podniků, start-upů,  podnikavosti a řízení jakosti. V těchto oblastech se věnuje nejen pedagogické, vědecké a publikační, ale i lektorské činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou řady článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích, monografií a učebních textů a aktivně se podílí  na národních i mezinárodních projektech.