Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul je navržen tak, aby vybavil účastníky nástroji pro interpretaci a evaluaci finančních informací. Je kladen důraz na využití finančních informací manažery při efektivním rozhodování v různých typech podniků. Modul rozvíjí schopnosti studentů ve finanční analýze; investičním hodnocení; ocenění společnosti; kalkulaci a naceňování; krátkodobém rozhodování; v identifikaci a řízení finančních rizik.

Ing. Petr Gurný, Ph.D.

Petr vyučuje v rámci českých i anglických programů MBA již více než deset let. Je vedoucím Katedry financí na Ekonomické fakultě VŠB -TU Ostrava a odborně se věnuje hlavně oceňování firem, korporátním financím a risk managementu. Je autorem desítek odborných článků a publikací a byl řešitelem nebo členem řešitelského kolektivu v mnoha výzkumných projektech. V praxi se věnuje zejména zpracováním oceňovacích posudků a analýz.