Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A ŘÍZENÍ RIZIK je zaměřen na řízení samostatných projektů, programu projektů, portfolií projektů a jejich rizik.  Projektový management je těžištěm celého modulu a vysvětluje aplikaci nástrojů a technik projektového managementu, např. logický rámec projektu, začlenění projektu v organizaci, řízení rizik projektu, dokumentace k projektu a projektové šablony atd. Cílem modulu je seznámit účastníky s oblastmi:

Jak připravit a naplánovat projekt?

Jak řídit a optimalizovat riziko v projektu?

Jak provést vyhodnocení projektu?

Jak vytvořit projektové šablony?

Dr. Ing. Petr Řeháček

Dr. Ing. Petr Řeháček se zabývá projektovým managementem, systémovými analýzami a projekty z oboru systémového inženýrství. Je autorem mnoha článků a publikací. Své praktické zkušenosti čerpá nejen z tuzemska, ale i ze zkušeností zahraničních firem. Jako lektor je více zaměřen na praxi, výuka probíhá na praktických příkladech a účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty a tím získávají vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.