Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V tomto modulu studenti získají dovednosti potřebné k tomu, aby se uměli vyrovnávat se změnami a také, aby dokázali řídit znalostní procesy v rámci organizace. Studenti si začnou být vědomi toho, že řízení inovací a rozvoj znalostí v organizaci jsou potřebné. Přednášky a praktická cvičení umožní účastníkům rozvíjet odborné znalosti a dovednosti potřebné pro lídry a manažery při vedení změn a inovací v organizacích prostřednictvím řízení změn a znalostí.

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Jiří vede modul Řízení změn a znalostní management od roku 2017. Je vědeckým tajemníkem na katedře podnikohospodářské a vyučuje v předmětech zaměřených na diagnostiku a analýzu podniku pro české i zahraniční studenty. Absolvoval stáže ve Finsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii. Působil jako externí konzultant v poradenské společnosti. V modulu řízení změn a znalostní management se společně s lektory zaměřuje na propojení teorie a nejlepší praxe. Jeho vědecký zájem zahrnuje taktéž manažerské a vícekriteriální rozhodování a byl rovněž členem řady vědeckých projektů GAČR.