Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Modul Manažerská ekonomie pomáhá manažerům porozumět ekonomickému prostředí  a rozpoznat, jaké ekonomické síly ovlivňují firmy a jiné organizace. Objasňuje základní ekonomické principy, na kterých fungují trhy výrobků a služeb. Poznatky nabyté v modulu pomáhají manažerům efektivně využívat lidské a kapitálové zdroje k dosažení cílů firem i veřejné správy. Modul aplikuje ekonomickou analýzu na konkrétní problémy, se kterými se setkávají nejen firmy a jiné organizace ve své činnosti, ale i lidé ve svém osobním životě. Jeho cílem je vybavit posluchače souborem ekonomických znalostí a nástrojů, které využijí při tvorbě svých profesních i osobních rozhodnutí v kontextu tržní ekonomiky.

Ing. Lenka Spáčilová, Ph. D.

Lenka Spáčilová se začala věnovat vzdělávání manažerů už počátkem 90. let jako lektorka švýcarské vzdělávací nadace TRANSFER. Na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde působí jako odborná asistentka na katedře ekonomie, se specializuje především na mikroekonomii.  Několik let se věnovala také výuce Manažerské ekonomie pro studenty prezenčního studia a se vznikem programu MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TUO se zapojila do výuky tohoto předmětu také v rámci těchto kurzů.