Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V tomto modulu studenti získají základní měkké dovednosti k manažerské práci nezbytné. Tyto dovednosti mezi jinými zahrnují, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, prezentační dovednosti, konflikty a jejich řešení, osobnost manažera a percepci ostatních, ale také delegování a motivaci.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.

Ing. Kateřina Kashi, Ph.D. působí jako odborný asistent Katedry managementu na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. K oblastem jejího profesního zájmu patří zejména problematika manažerských dovedností, managementu a řízení lidských zdrojů. Ve zmíněných oblastech se věnuje jak pedagogické, tak vědecké a publikační činnosti. Je doktorkou v oboru podniková ekonomika a management a autorkou či spoluautorkou článků v odborných časopisech, příspěvků na konferencích apod. Svou praxi získala mimo jiné i v USA, kde deset let žila.